P. FRANZ FISCHER

*4. 7. 1865 (Česká Kamenice) – 3. 8. 1942 (Česká Kamenice)
Amatérský fotograf Českého Švýcarska a Děčínska.
Syn truhláře studoval na katolickém gymnáziu v Bohosudově a pokračoval studiem teologie na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. 1889 byl vysvěcen na kněze a stal se kaplanem v Radonicích u Kadaně, později přesídlil jako administrátor do Libouchce (1893-1895). Krátce pak působil jako farář v Nebočadech, v Javorech, a od 1903 v Dolním Žlebu, odkud v červenci 1910 odešel znovu do Libouchce. Zde zůstal dalších 26 let jako farář a po svém penzionování 2. 4. 1936 odešel na odpočinek do rodné České Kamenice.
Byl zapálený turista, člen Horského spolku pro České Švýcarsko. 1902 vystavoval jako jediný fotoamatér na živnostenské, průmyslové a zemědělské výstavě v Děčíně a o tři roky později se již jako místopředseda Spolku amatérských fotografů pro Děčín-Podmokly a okolí účastnil mezinárodní výstavy pro turistiku, sport, lov a rybářství v Děčíně, kde za své snímky získal čestný zlatý kříž. Některé jeho záběry kolovaly v malých sériích jako pohlednice nebo byly otiskovány v turistických průvodcích.
Neomezoval se jen na krajinu Děčínska. Během let procestoval Rakousko, Švýcarsko, Itálii a Dalmácii a vytvořil řadu diapozitivů, které používal při cestopisných přednáškách. Experimentoval také s barevnou fotografií a o svých zkušenostech v tomto oboru přednášel mj. v Drážďanech. Jeho fotografická pozůstalost byla s největší pravděpodobností po 1945 zničena. Vzácněji dochované snímky mají obvykle charakter dokumentu a nalezneme je vlepené ve farních kronikách nebo roztroušené v různých sbírkách.
Follow by Email
Facebook
Facebook
Instagram