FRANTIŠEK DURAS

*29.  března 1852 Jemníky –   21.7. 1931 Slaný.
Jeden z nejvýznačnějších národopisně orientovaných profesionálních fotografů.

Narodil se v rodině majitele mlýna. Po studiu na české reálce v Praze 1867 se v rodném mlýně vyučil mlynářskému a sekernickému řemeslu.  1874 usedlost a mlýn s polnostmi krátce po sňatku pronajal, žil krátce v Praze a 1883  se trvale  usadil ve Slaném, kde se ve zděděném domě v Husově ulici stal fotografem. Prosperující fotoateliér mu bylo prostředkem k seberealizaci i k obecně prospěšným cílům.  Na základě výzev o potřebě dokumentace pro chystanou Národopisnou výstavu od léta 1893 spolu s malířem Ferdinandem Velcem konal národopisné výlety. Mnohdy v terénu sbíral nejrůznější předměty, které se pak vystavily ve Slaném na okresní národopisné výstavě,  kterou zahajoval. Z jeho podnětu se Slánsko na Národopisné výstavě v Praze 1895 reprezentovalo vlastním pavilónem.  Jeho snímky se otiskly v reprezentativní publikaci o celé výstavě i v brožuře Okres slánský na Národopisné výstavě českoslovanské, na níž se podílel i jako autor textu kapitol Literatura a Kroje. Ohlas jeho díla přesáhl hranice regionu.
Žil velmi aktivní život. Byl obdivovatelem výtvarného umění, kreslil, maloval, muziroval, hrál divadlo, byl znám jako  turista a cyklista. Sbíral národopisné a historické materiály  k dějinám slánska, založil muzejní a literární spolek  Palacký, byl členem městské rady (1896-1910) i zastupitelstva (1896-1917), po třicet let  byl kustodem muzea  a redaktorem Slánského obzoru, kam pravidelně přispíval.
Věnoval se nejen živnostenskému portrétu,  ale dokumentoval také proměny Slaného a jeho širokého okolí. Mnoho  jeho fotografií  nalezneme  v Letem českým světem a  ve čtyřech svazcích Soupisu památek historických a uměleckých (kromě slánska téžv okresech kladenském, jáchymovském a novoměstském). Fotografický dokument v jeho pojetí získával  charakter služby svému městu, regionu, národu. Snímky a negativy F. Durase  se většinou nacházejí ve Vlastivědném muzeu Slaný.

Zveřejněno za účelem šíření povědomí o světových fotografech.

Follow by Email
Facebook
Facebook
Instagram